วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2556

การติว o-net 14มกราคม 2556

ติว O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 I  = Input      หมายถึง นำเข้าข้อมูล
O = Procees  หมายถึง ประมวลผล
U = Output    หมายถึง แสดงผล

Software       หมายถึง ชุดคำสั่ง
Hardware      หมายถึง อุปกรณ์ / ดีไวท์
People ware  หมายถึง คนสั่งการ
Data              หมายถึง ข้อมูล

Software  มี 2ประเภท

ได้แก่ 1. ระบบ System มีชื่อว่า windoes,Androiod,Ios,Osx,Opera,Ie,Chrome
          2. ประยุกต์ Application มีชื่อว่า Game,java,Pascal,Java script หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าภาษาคอมพิวเตอร์

ภาษาคอมพิวเตอร์แบ่งเป็น 3ประเภท 
คือ 1.ต่ำ
      2.กลาง 
      3.สูง
เลขฐาน 2                    8                       10                                                 16
             0 1         0 1 2 3 4 5 6 7       0 1 2 3 4 5 6 7 8 9         0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F


# หมายถึง ชาร์ป 
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น